АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ВАЖНО!!! Считано от 01.04.2021 г., Община Антоново има нови банкови сметки в Банка ЦКБ.

„Централна кооперативна банка“ АД – клон Търговище

IBAN-BG72CECB97908421764800

BIC-CECBBGSF

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че от 11.01.2024 година стартира кампанията по събирането на местни данъци и такси за 2024 година.

Призоваваме Ви, да се възползватe от възможността да заплатите своите задължения с 5 % отстъпка, в срок до 30 април 2024г.

Плащанията може да се извършат:

  • в брой на гишета №3, 4, 5  и 6 в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
  • чрез ПОС терминал с банкова карта на гише №5 в ЦАО;
  • по банков път;
  • на касите на „Изипей“.

Телефони за връзка: 06071/ 23-49, GSM: 0888279893

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        Уважаеми данъкоплатци, уведомявамe Ви, че срока за подаване на декларации по чл.71 т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване е до 31 октомври 2023 година, след тази дата  декларации няма да се приемат.

Дирекция „Местни приходи, търговия, транспорт и туризъм“

Технологии за електронна идентификация на гражданите и организациите при заявяване на е-услуги:

– да се идентифицират и автентикират посредством квалифициран е-подпис;
– да се идентифицират и автентикират посредством системата “ е-Автентикация“, поддържана от ДАЕУ;
– да се идентифицират и автентикират чрез регистрация и верификация.

Превод »