Административни услуги Търговия, туризъм, транспорт

ТРАНСПОРТ

 

ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ

2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2013 Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси

2047 Категоризация на средства за подслон и места за настаняване 

2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение 

2050 Прекратяване на категория на туристически обект

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2123 Издаване на удостоверение за категория на туристически обект – дубликат

3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

3122 Регистриране на места за настаняване клас „В“ – апартаменти за гости и стаи за гости

Заявление за удължено работно време на заведенията за хранене и развлечения

Превод »