Административни услуги Търговия, туризъм, транспорт

ТРАНСПОРТ

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ

2008 - Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице.

2047 Категоризация на места за настаняване

2050 Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обект

3122 Регистриране на места за настаняване клас В - апартаменти за гости и стаи за гости

Заявление за удължено работно време на заведенията за хранене и развлечения
Превод »