Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ за 2019 г.

Регистър на Декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ за 2018 г.

Доклад от заседание на Комисия по ПКОНПИ

Превод »