Председател

Юсуф Исмаилов Исмаилов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО

 

Образование и квалификация

1996 – 1999 г. – СОУ „Спортно училище Никола Симов“ – гр. Търговище
2002 -2006 г. – ШУ „Константин Преславски” – гр. Шумен – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“

Семейно положение:
Женен с две деца

Професионална кариера:

2006 – 2007 г. – Учител в ОУ „Никола Й. Вапцаров” с. Трескавец

2007 – 2009 г. – Старши специалист „ГРАО” в общинска администрация – гр. Антоново
2009 – 2012 г. – Младши експерт „общинска собственост” в общинска администрация – гр. Антоново

2012 – 05 ноември 2019 г. – Старши експерт „ФСДУС” в общинска администрация – гр. Антоново

 

тел. 06071/ 21 01

GSM: 0885 997499
e-mail: [email protected] 

личен email: [email protected]

Превод »