Председател

Юсуф Исмаилов Исмаилов
Председател на общински съвет – Антоново

Образование и квалификация

1996 – 1999 г. – СОУ „Спортно училище Никола Симов“ – гр. Търговище
2002 -2006 г. – ШУ „Константин Преславски” – гр. Шумен – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“.

Семейно положение – женен с две деца.

Професионална кариера:

2006 – 2007 г. – Учител в ОУ „Никола Й. Вапцаров” с. Трескавец

2007 – 2009 г. – Старши специалист „ГРАО” в общинска администрация – гр. Антоново

2009 – 2012 г. – Младши експерт „общинска собственост” в общинска администрация – гр. Антоново

2012 – 05 ноември 2019 г. – Старши експерт „ФСДУС” в общинска администрация – гр. Антоново

06 ноември 2019 – 2023 г. – Председател на Общински съвет Антоново

06 ноември 2023 – до момента

 

тел. 06071/ 21 01
GSM: 0885 997499
e-mail: [email protected] 
личен email: [email protected]

Превод »