Правилник

Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - приет на 27.12.2019 г.
Превод »