Състав на Общински Съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – МАНДАТ 2015 – 2019 г.

АЙНУР ИСМАИЛОВА ХЮСЕИНОВА
ПП „Движение за права и свободи“

АЙТЕН РЕДЖЕБОВА КЕРИМОВА
ПП „Движение за права и свободи“


АЛИ МУСТАФОВ АЛИЕВ
ПП „ГЕРБ“

БЕХЧЕТ МУСТАФОВ САЛИМОВ
ПП „Движение за права и свободи“

ГЮРДЖАН МЕХМЕДОВ АЛИЕВ
ПП „Движение за права и свободи“

ДИМИТЪР СТОИМЕНОВ МАКСИМОВ
ПП „Българска социалистическа партия“

ЕЛКА ИВАНОВА СТАНЧЕВА
ПП „ГЕРБ”

ЕФРАИМ ЕФРАИМОВ ИСМАИЛОВ
ПП „Движение за права и свободи”

ИСМАИЛ ШЕВКЕТОВ АКИФОВ
ПП „Движение за права и свободи”

НЕЛИ ИВАНОВА НИКОЛОВА
ПП „Българска социалистическа партия“

СЕМРА МУСТАФОВА РУШУДОВА
ПП „Движение за права и свободи“

СТОЯН ИЛИЕВ ВЛАДИМИРОВ
ПП „ГЕРБ“

АШИМ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
ПП „Движение за права и свободи“