Състав на Общински Съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – МАНДАТ 2019 – 2023 г.

АЙНУР ИСМАИЛОВА ХЮСЕИНОВА
ПП „Движение за права и свободи“

АЙТЕН ХЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА
ПП „Движение за права и свободи“


АХМЕД АКЪЕВ АХМЕДОВ
ПП „Движение за права и свободи“

АШИМ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
ПП „Движение за права и свободи“

БЕХЧЕТ МУСТАФОВ САЛИМОВ
ПП „Движение за права и свободи“

ВАСИЛ НИКОЛАЕВ БОГОСЛОВОВ
ПП „ГЕРБ”

ДИМИТЪР СТОИМЕНОВ МАКСИМОВ
ПП „Българска социалистическа партия“

ЕЛКА ИВАНОВА СТАНЧЕВА
ПП „ГЕРБ”

НЕЛИ ИВАНОВА НИКОЛОВА
ПП „Българска социалистическа партия“

СТОЯН ИЛИЕВ ВЛАДИМИРОВ
ПП „ГЕРБ“

ТУРГАЙ МУСТАФОВ МУРАДАЛИЕВ
ПП „Движение за права и свободи“
ЮСУФ БЕЙХАНОВ ЮСУФОВ
ПП „Движение за права и свободи“
Превод »