Правни и административно-технически услуги

2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Заявление за издаване на удостоверение за доходите
Заявление за предоставяне на административна услуга - свободен текст
Превод »