Отчет за дейността на Общински съвет – Антоново

МАНДАТ 2011 – 2015 г.

Отчет №1 за периода ноември 2011 г. до юни 2012 г.

Отчет №2 за периода юли 2012 г. до декември 2012 г.

Отчет №3 за периода януари 2013 г. до юни 2013 г.

Отчет №4 за периода юли 2013 г. до декември 2013 г.

Отчет №5 за периода януари 2014 г. до юни 2014 г.

Отчет №6 за периода юли 2014 г. до декември 2014 г.

Отчет №7 за периода януари 2015 г. до юни 2015 г.

 

МАНДАТ 2015 – 2019 г.

Отчет №1 за периода ноември 2015 г. до юни 2016 г.

Отчет №2 за периода юли 2016 г. до декември 2016 г.

Отчет №3 за периода януари 2017 г.до юни 2017 г.

Отчет №4 за периода юли 2017 г. до декември 2017 г.

Отчет №5 за периода януари 2018 г. до юни 2018 г.

Отчет № 6 за периода юли 2018г. до декември 2018 г.

Отчет № 7 за периода януари 2019 до юни 2019 г.

 

МАНДАТ 2019 – 2023 г.

Отчет №1 за периода ноември 2019 до юни 2020 г.

Превод »