Административно-технически услуги по Общинска собственост

 

Тръжни или конкурсни книжа за общински обекти:
1. За продажба чрез приватизация 150,00 лв
2. За продажба по ЗОС при цена на имота
  – до 5 хил.лв. 70,00 лв
  – от 5 хил.лв.  до 30 х.лв. 140,00 лв
  – над 30 хил.лв. 200,00 лв
3. За учредяване право на строеж 50,00 лв
4. За отдаване под наем на язовири 60,00 лв
5. За отдаване под наем на обекти за стопанска дейност 20,00 лв
6. За отдаване под наем на земеделска земя 20,00 лв
7. За концесии 150,00 лв

 

Превод »