Телефонен указател на кметове на кметства и кметски наместници

 

Име и фамилия  Длъжност Населено място Стац. № Моб. №
Джелил Мюмюнов Кметски наместник с.Банковец,

с. Свободица,

с. Букак,

с. Малка черковна

060580861 0886 404 271
Кадир Кадиров Кметски наместник с.Великовци 060580863 0886 404 283
Сейфетин Сеидахмедов Кметски наместник с. Вельово 060580712 0886 404 267
Стоян Стойнев Кметски наместник с. Девино,

с. Шишковица

060580701 0886 404 291
Ремзие Юмерова Кметски наместник с. Дл.поляна,

с. Дъбравица,

с. Халваджийско, с. Яребично

060580702 0886 404 264
Саид Юмеров Кмет на кметство с. Добротица,

с. Присойна,

с. Язовец

060580719 0886 404 269
Бинназ Адем Кметски наместник с. Горна Златица,

с. Долна Златица,

Пиринец

0885 398 405
Анани Илиев Кмет на кметство с. Изворово 060580842 0886 404 286
Айсел Алиева Кметски наместник с. Капище 060580865 0886 404 268
Атанас Атанасов Кметски наместник с. Китино 060580871 0886 404 274
Хатидже Азизова Кмет на кметство с. Коноп 060580873 0886 404 273
Ешреф Ибрямов Кметски наместник с. Крушолак,

с. Свирчево

060580843 0886 404 262
Айтен Мустафова Кмет на кметство с. Кьосевци,

с. Поройно,

с. Стойново

060580707 0886 404 263
Мелиха Мехмедова Кмет на кметство с. Любичево 060580722 0886 404 280
Виолета Божилова Кметски наместник с. Малоградец 060580704 0886 404 279
Добринка Асенова Кмет на кметство с. Моравица 060580705 0886 404 278
Ахмед Сеидов Кметски наместник с. Милино,

с. Глашатай

060580847 0886 404 289
Бехчет Кадиров Кмет на кметство с. Моравка 060580892 0886 404 281
Милчо Стоянов Кметски наместник с. Орач 060580849 0886 404 266
Хюсеин Хюсеинов Кмет на кметство с. Разделци 060580721 0886 404 285
Саадет Ахмедова Кметски наместник с. Равно село,

с. Стройновци

060580853 0884 721 890
Ружди Хабилов Кмет на кметство с. Стеврек,

с. Чеканци

060580723 0884 718 820
Мехмед Исмаилов Кметски наместник с. Стара речка,

с. Богомолско,

с. Мечево

060580865 0886 404 284
Соня Димитрова Кмет на кметство с. Семерци 060580709 0886 404 265
Зекерие Исмаилов Кмет на кметство с. Старчище 060580827 0886 404 287
Илхан Ахмедов Кмет на кметство с.Таймище,

с. Пчелно

060580713 0886 404 288
Исмаил Исмаилов Кмет на кметство с. Трескавец 060580893 0888 289 202
Стилиян Станчев Кметски наместник с. Черни бряг 060580714 0886 404 277
Гюнайдън Ахмедов Кмет на кметство с.Черна вода 060580830 0886 404 270
Катя Малчева Кметски наместник с.Ястребино,

кв. Божица

060580718 0886 404 272
Превод »