Контакт

Община Антоново

Адрес:

бул. „Тузлушки герой“ №26
гр. Антоново
обл. Търговище
България
7970

e-mail:
[email protected]

тел. за връзка:
06071/2222, 06071/2333
06071/2428

Телефон за връзка с Местни данъци и такси: 06071/ 23 49

Изтеглете информацията като Визитка

Превод »