СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНИ КАРТИ И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОНОВО

ЗАПОВЕД № РД-16-5 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-16-50 ОТ 19.12.2019 г.