ПРИЕМАНЕ НА КАДАСТРАЛНИ КАРТИ И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОНОВО

Одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри за урбанизирани територии в землището на с.Богомолско, с. Вельово, с. Длъжка поляна, с. Дъбравица, с.Изворово, с.Крушолак, с. Малка черковна, с.Милино, с.Орач, с.Поройно, .Пчелно, с.Равно село, с.Стройновци – публикувано на 10.02.2022 г.

Одобряване на изменения в кадастрални карти и кадастрални регистри на гр. Антоново, с. Горна Златица, с. девино, с. Долна Златица, с. Пиринец, с. Присойна, с. Черни бряг, с. Ястребино – публикувано на 14.12.2021 г.

Одобряване на изменения в кадастрални карти и кадастрални регистри на населени места в община Антоново – публикувано на 02.12.2021 г.

ПРИЕТА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ ПОПАДАЩИ В ЗЕМЛИЩАТА НА: с. Орач, с. Поройно, с. Пчелна, с. Халваджийско, с. Вельово, с. Изворово, с. Богомолско, с. Длъжка поляна, с. Дъбравица, с. Крушолак, с. Малка Черковна, с. Милино, с. Равно село, с. Стройновци, с. Свободица, с. Стеврек, с. Чеканци, с. Таймище, с. Тиховец и с. Великовци, община Антоново

ПРИЕМАНЕ НА КАДАСТРАЛНИ КАРТИ ЗА СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА: ГР. АНТОНОВО, С. ДЕВИНО, С. ЧЕРНИ БРЯГ, С. ГОРНА ЗЛАТИЦА, С. ДОЛНА ЗЛАТИЦА, С. КИТИНО, С. КОНОП, С. ПИРИНЕЦ, С. ПРИСОЙНА, И С. ЯСТРЕБИНО, ОБЩИНА АНТОНОВО

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители и граждани на община Антоново запознайте се  с ГРАФИКА за извършване на геодезически измервания за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на следните територии

 

СЪОБЩЕНИЕ

              Уважаеми жители и граждани на община Антоново, поради създалата се епидемиологична обстановка в страната Ви уведомяваме, че се отменя графикът за анкетиране на населените места описани в Заповед № РД-16-5 от 03.02.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-16-5 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-16-50 ОТ 19.12.2019 г.

Превод »