СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНИ КАРТИ И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОНОВО

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители и граждани на община Антоново запознайте се  с ГРАФИКА за извършване на геодезически измервания за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на следните територии

 

СЪОБЩЕНИЕ

              Уважаеми жители и граждани на община Антоново, поради създалата се епидемиологична обстановка в страната Ви уведомяваме, че се отменя графикът за анкетиране на населените места описани в Заповед № РД-16-5 от 03.02.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-16-5 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-16-50 ОТ 19.12.2019 г.