ПРИЕМАНЕ НА КАДАСТРАЛНИ КАРТИ И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОНОВО

ПРИЕТА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ ПОПАДАЩИ В ЗЕМЛИЩАТА НА: с. Орач, с. Поройно, с. Пчелна, с. Халваджийско, с. Вельово, с. Изворово, с. Богомолско, с. Длъжка поляна, с. Дъбравица, с. Крушолак, с. Малка Черковна, с. Милино, с. Равно село, с. Стройновци, с. Свободица, с. Стеврек, с. Чеканци, с. Таймище, с. Тиховец и с. Великовци, община Антоново

ПРИЕМАНЕ НА КАДАСТРАЛНИ КАРТИ ЗА СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА: ГР. АНТОНОВО, С. ДЕВИНО, С. ЧЕРНИ БРЯГ, С. ГОРНА ЗЛАТИЦА, С. ДОЛНА ЗЛАТИЦА, С. КИТИНО, С. КОНОП, С. ПИРИНЕЦ, С. ПРИСОЙНА, И С. ЯСТРЕБИНО, ОБЩИНА АНТОНОВО

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители и граждани на община Антоново запознайте се  с ГРАФИКА за извършване на геодезически измервания за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на следните територии

 

СЪОБЩЕНИЕ

              Уважаеми жители и граждани на община Антоново, поради създалата се епидемиологична обстановка в страната Ви уведомяваме, че се отменя графикът за анкетиране на населените места описани в Заповед № РД-16-5 от 03.02.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-16-5 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-16-50 ОТ 19.12.2019 г.

Превод »