Предоставяни административни услуги

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ – Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги

Технологии за електронна идентификация на гражданите и организациите при заявяване на е-услуги:

  • да се идентифицират и автентикират посредством квалифициран е-подпис;
  • да се идентифицират и автентикират посредством системата “ е-Автентикация“, поддържана от ДАЕУ;
  • да се идентифицират и автентикират чрез регистрация и верификация.

ВАЖНО!!! Считано от 01.04.2021 г., Община Антоново има нови банкови сметки в Банка ЦКБ.

„Централна кооперативна банка“ АД – клон Търговище

IBAN-BG72CECB97908421764800

BIC-CECBBGSF

Превод »