Пазарна консултация за Доставка на нова земеделска техника за общинска фирма Тузлушка земя ЕООД – Нова

Запитване за оферта – публикувано на 15.11.2016 г.

Покана – публикувано на 15.11.2016 г.

Техническо предложение – публикувано на 15.11.2016 г.

Ценово предложение – публикувано на 15.11.2016 г.

Декларация – публикувано на 15.11.2016 г.

Заповед – публикувано на 18.11.2016 г.

Протокол от дейността на комисията – публикувано на 21.11.2016 г.

Превод »