Фирма ТУЗЛУШКА ЗЕМЯ ЕООД

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ, ОБЯВИ

Обява с предмет: Доставка на нов високо проходим автомобил, тип „Пикап” с двойна кабина и отделно товарно пространство за нуждите на общинско дружество „Тузлушка земя” ЕООД

Обява за обществена поръчка – публикувано на 07.02.2018 г.

Информация за публикуване на обява – публикувано на 07.02.2018 г.

Документация за участие и Образци – публикувано на 07.02.2018 г.

Проект на Договор – публикувано на 07.02.2018 г.

Информация за удължаване на срока за събиране на оферти – публикувано на 16.02.2017 г.

Съобщение за удължаване на срока за събиране на оферти – публикувано на 16.02.2017 г.

Протокол от дейността на комисията – публикувано на 01.03.2018 г.

Доклад – публикувано на 01.03.2018 г.

Решение за класиране на изпълнител на обществената поръчка – публикувано на 01.03.2018 г.


Пазарна консултация за Доставка на нова земеделска техника за общинска фирма Тузлушка земя ЕООД – НОВА ВЪЗЛОЖЕНА

Пазарна консултация за Създаване на трайни насъждения и доставка на посадъчен материал за общинска фирма Тузлушка земя ЕООД НОВА ВЪЗЛОЖЕНА

Пазарна консултация за Консултация, подготовка и управление на Проект за фирма Тузлушка земя ЕООД НОВО ВЪЗЛОЖЕНА


Пазарна консултация за Доставка на нова земеделска техника за общинска фирма Тузлушка земя ЕООД ПРЕКРАТЕНА

Пазарна консултация за Създаване на трайни насъждения и доставка на посадъчен материал за общинска фирма Тузлушка земя ЕООД ПРЕКРАТЕНА

Пазарна консултация за Консултация, подготовка и управление на Проект за фирма Тузлушка земя ЕООД ПРЕКРАТЕНА

Превод »