Предварително обявление за обществена поръчка

Предварително обявление за обществена поръчка с наименование:
„Изграждане на водопровод: Семерци, Добротица, Любичево и реконструкция на водопроводна мрежа с. Трескавец“

Изтегли
Превод »