COVID-19- въвеждане на противоепидемични мерки

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове

Нова Декларация

РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ в областните градове

Ако живеете в град Антоново, но работите извън града, или обратно, следва да попълните Декларация по образец на МВР и  тя да бъде заверена от работодателя. Важат също служебни карти и служебни бележки издадени от работодателя.

Образец на Декларация

Служебна бележка

Светът е изправен пред изпитанието COVID-19. Само заедно можем да се справим с него. Борбата с вируса е отговорност на всеки от нас. Бъдете дисциплинирани и спазвайте препоръките на експертите. Погрижете се за себе си, за близките си и за околните.

Останете си вкъщи – пазете човешкия живот!