COVID-19- въвеждане на противоепидемични мерки

ПРЕПОРЪКА ЗА НОСЕНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

                        Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и нарастващите случаи на заболели, както и наличието на данни за безсимптомно протичане на заболяването, препоръчвам на всички лица, когато се намират в закрити обществени места, включително и в транспортни средства за обществен превоз, да си поставят защитна маска за лице.

Обществени места са такива места или пространства, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване.

Според различни проучвания вирусът на COVID-19 може да престои върху метални, пластмасови и стъклени повърхности в продължение на няколко дни при стайна температура. По тази причина при безсимптомното протичане на заболяванетопосещението на такива места е свързано с повишен риск от заразяване, дори и при спазване на изискванията за дистанция между хората.

Препоръката за носенето на маска от хора, които са здрави, цели предпазването на устата и носа им от случаен контакт със секреции, попаднали върху ръцете им, както и предпазването на околните в случай на безсимптомно протичане на заболяването.

Лицата със симптоми на респираторна инфекция следва да се консултират с личните си лекари за последващи действия и да ограничат своите контакти с цел предпазване на околните от евентуално заразяване с вирусни и бактериални причинители.

Основна мярка за предпазване от заразяване с COVID-19 е хигиената на ръцете, която трябва стриктно да се прилага както преди хранене и след посещения на тоалетната, така и след сваляне на защитните маски и след контакт с повърхности и предмети.

 

 

 

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове

Нова Декларация

РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ в областните градове

Ако живеете в град Антоново, но работите извън града, или обратно, следва да попълните Декларация по образец на МВР и  тя да бъде заверена от работодателя. Важат също служебни карти и служебни бележки издадени от работодателя.

Образец на Декларация

Служебна бележка

Светът е изправен пред изпитанието COVID-19. Само заедно можем да се справим с него. Борбата с вируса е отговорност на всеки от нас. Бъдете дисциплинирани и спазвайте препоръките на експертите. Погрижете се за себе си, за близките си и за околните.

Останете си вкъщи – пазете човешкия живот!