COVID-19- въвеждане на противоепидемични мерки

Заповед № РД-01-384/09.08.2022 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане не временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано то 11.08.2022 г. до 18.08.2022 г.

Заповед № РД-01-122/28.07.2022 г. на директора на РЗИ – Търговище

Заповед № РД-01-66/23.02.2022 г. на директора на РЗИ-Търговище

Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г.  за изменение и допълване на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020г. на министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на следните временни противоепидемични мерки  считано от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Заповед №426 от 12.11.2020 г. на областния управител, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с тенденцията за повсеместно разпространение, наличие на висок здравен риск и с цел опазване здравето на населението от разпространението на COVID–19 на територията на област Търговище, считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г., включително

             Заповед № 395 от 23.10.2020 г. на областния управител, за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Търговище, считано от 23.10.2020 г. до 02.11.2020 г.

ПРЕПОРЪКА ЗА НОСЕНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

                        Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и нарастващите случаи на заболели, както и наличието на данни за безсимптомно протичане на заболяването, препоръчвам на всички лица, когато се намират в закрити обществени места, включително и в транспортни средства за обществен превоз, да си поставят защитна маска за лице.

Обществени места са такива места или пространства, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване.

Според различни проучвания вирусът на COVID-19 може да престои върху метални, пластмасови и стъклени повърхности в продължение на няколко дни при стайна температура. По тази причина при безсимптомното протичане на заболяванетопосещението на такива места е свързано с повишен риск от заразяване, дори и при спазване на изискванията за дистанция между хората.

Препоръката за носенето на маска от хора, които са здрави, цели предпазването на устата и носа им от случаен контакт със секреции, попаднали върху ръцете им, както и предпазването на околните в случай на безсимптомно протичане на заболяването.

Лицата със симптоми на респираторна инфекция следва да се консултират с личните си лекари за последващи действия и да ограничат своите контакти с цел предпазване на околните от евентуално заразяване с вирусни и бактериални причинители.

Основна мярка за предпазване от заразяване с COVID-19 е хигиената на ръцете, която трябва стриктно да се прилага както преди хранене и след посещения на тоалетната, така и след сваляне на защитните маски и след контакт с повърхности и предмети.

 

 

 

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове

Нова Декларация

РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ в областните градове

Ако живеете в град Антоново, но работите извън града, или обратно, следва да попълните Декларация по образец на МВР и  тя да бъде заверена от работодателя. Важат също служебни карти и служебни бележки издадени от работодателя.

Образец на Декларация

Служебна бележка

Светът е изправен пред изпитанието COVID-19. Само заедно можем да се справим с него. Борбата с вируса е отговорност на всеки от нас. Бъдете дисциплинирани и спазвайте препоръките на експертите. Погрижете се за себе си, за близките си и за околните.

Останете си вкъщи – пазете човешкия живот!

 

 

 

 

 

 

Превод »