Програми за управление и разпореждане с имоти общинска собственост – Архив

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г.

Превод »