БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА ЗА 2020 ГОДИНА

ОБЯВА – публичното обсъждане на ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020 г. в заседателната зала на Община Антоново от 10:00 часа на 20 януари 2020 г. – публикувана на 13.01.2020 г.

ОБЯВА – ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г.– публикувана на 17.09.2020 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА ЗА 2020 ГОДИНА- публикуван на 07.02.2020 г.

Месечни отчети за бюджета – 2020 година

Отчет за период – 01.01.2020 г.-31.01.2020 г.

Отчет за период – 01.02.2020 г.-29.02.2020 г.

Отчет за периода – 01.03.2020 г.-31.03.2020 г.

Отчет за периода – 01.04.2020 г. – 30.04.2020 г.

Отчет за периода – 01.01.2020 г. – 31.05.2020 г.

Отчет за периода – 01.06.2020 г. – 30.06.2020 г.

Отчет за периода – 01.07.2020 г. 31.07.2020 г.

Шестмесечен отчет на бюджет – 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.

Отчет за периода – 01.08.2020 – 31.08.2020 г.

Отчет за периода – 01.09.2020 – 30.09.2020 г.

Отчет за периода – 01.10.2020 – 31.10.2020 г.

Отчет за периода -01.11.2020 г.- 30.11.2020 г.

Годишен отчет на бюджета

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ/ БАЛАНС ЗА 2020 ГОДИНА

Превод »