Обява с предмет: „Основен ремонт на улица „Дино Велинов“ с дължина 580.320 м., с. Малоградец, общ. Антоново“

Обява – публикувана на 20.12.2019 г.

Информация за публикуване на обява – публикувана на 20.12.2019 г.

Указания за участие – публикувани на 20.12.2019 г.

Образци на документи – публикувани на 20.12.2019 г.

Образец на стойностна сметка – публикувана на 20.12.2019 г.

Проект на договор – публикуван на 20.12.2019 г.

Протокол от дейността на комисията – публикуван на 31.01.2020 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка – публикуван на 13.02.2020 г.

Превод »