Доставка на гориво за отопление за нуждите на община Антоново за период от 5 години

Решение за откриване на процедура –Заличени данни на осн. §1, т.1 от ЗЗЛД и във връзка с чл.4, т.1 от Регламент на /ЕС/ 2016/679 – публикувано на 13.11.2019 г.

Спецификация към Договор за борсово представителство – Заличени данни на осн. §1, т.1 от ЗЗЛД и във връзка с чл.4, т.1 от Регламент на /ЕС/ 2016/679 – публикувано на 13.11.2019 г.

 

Превод »