Пазарна консултация с предмет: „Енергоефективни мероприятия на сграда на общинската админстрация – Община Антоново“

Покана – публикувана на 15.10.2019 г.

Техническа спецификация – количествена сметка –публикувана на 15.10.2019 г.

Техническо предложение – образец №1 – публикувана на 15.10.2019 г.

Индикативна ценова оферта – образец №2 –публикувана на 15.10.2019 г.

Протокол от дейността на комисията – публикуван на 22.10.2019 г.

Резултати от проведени пазарни консултации – публикувани на 22.10.2019 г.

Решение за определяне на стойността на разхода – публикувано на 22.10.2019 г.

 

Превод »