Обява с предмет: „СМР по изграждане на комбинирана спортна площадка за футбол, баскетбол и волейбол в гр. Антоново, УПИ VIII, кв. 13

 

Обява за обществена поръчка – Заличени данни на осн. § 1, т.1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент на /ЕС/ 2016/679 – публикувана на 11.10.2019 г.

Информация за публикуване на обява – Заличени данни на осн. § 1, т.1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент на /ЕС/ 2016/679 – публикувана на 11.10.2019 г.

Указания за участие –Заличени данни на осн. § 1, т.1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент на /ЕС/ 2016/679 – публикувана на 11.10.2019 г.

Образци на документи – публикувани на 11.10.2019 г.

Проект на Договор – публикуван на 11.10.2019 г.

Количествена сметка и Проекти- публикуван на 11.10.2019 г.

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти – публикувано на 22.10.2019 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – публикувана на 22.10.2019 г.

Протокол от дейността на комисията – Заличени данни на осн. § 1, т.1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент на /ЕС/ 2016/679 – публикуван на 13.11.2019 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка – публикуван на 06.12.2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Превод »