МОТИВИ към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антоново

МОТИВИ И ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА –публикувани на 09.05.2019 г.

Превод »