Обява с предмет: „Основен ремонт на кметства в населени места в община Антоново по подобекти“

Обява – публикувана на 11.06.2019 г.

Информация за публикуване  в профила на купувача на обява за обществена поръчка – публикувана на 11.06.2019 г.

Указания за участие – публикувани на 11.06.2019 г.

Количествена сметка кметство Добротица и КС на кметство Разделци– публикувани на 11.06.2019 г.

Образци на документи-публикувани на 11.06.2019 г.

Проект на Договор –публикуван на 11.06.2019 г.

Проекти –публикувани на 11.06.2019 г.

Протокол от дейността на комисията – публикуван на 11.07.2019 г.

Договор за възлагане на поръчка – публикуван на 24.07.2019 г.

Приложения към Договора– публикуван на 24.07.2019 г.

Превод »