Отчети по години за предоставяне на средства за компенсиране и за субсидиране на извършените превози

Отчет за 2020 година

Отчет за 2019 година

Отчет за 2018 година

Отчет за 2017 година

Превод »