Отчети по години за предоставяне на средства за компенсиране и за субсидиране на извършените превози

Отчет за 2018 година

Отчет за 2017 година