Пазарна консултация с предмет: „Доставка и монтаж на лампи за улично осветление -лед“

ПОКАНА ЗА ИНДИКАТИВНИ ЦЕНОВИ ОФЕРТИ –публикувано на 23.04.2019 г.

Индикативна ценова оферта – публикувано на 23.04.2019 г.

Ценови оферти – 3 броя – публикувано на 23.04.2019 г.

Превод »