Пазарни консултации с предмет: „Правна помощ при подготовката и организирането на обществени поръчки

Покана до определени лица – публикувано на 22.04.2019 г.

Индикативни ценови оферти – 3 броя – публикувано на 22.04.2019 г.

Превод »