Договаряне без предварително обявяване с предмет: „Доставка на горива за нуждите на община Антоново за период от 5 години“

Решение за откриване на процедура – публикувано на 18.03.2019 г.

Спецификация №1 – публикувано на 18.03.2019 г.

Спецификация №2 – публикувано на 18.03.2019 г.

Борсов Договор за гориво за отопление – публикуван на 09.08.2019 г.

Борсов Договор за дизелово моторно гориво – публикуван на 09.08.2019 г.

Обявление за възложена поръчка – публикувано на 09.08.2019 г.