БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА ЗА 2019 ГОДИНА

Бюджет 2019 –публикуван на 11.02.2019 г.

 

Месечни отчети за бюджета – 2019 година

Отчет за период – 01.01.2019 г.-31.01.2019 г.

Отчет за периода – 01.02.2019 г. – 28.02.2019 г.

Отчет за периода – 01.03.2019 г. – 31.03.2019 г.

Отчет за периода – 01.04.2019 г. – 30.-04.2019 г.

Отчет за периода -01.05.2019 г. – 31.05.2019 г.

Отчет за периода – 01.06.2019 г. – 30.06.2019 г.

Отчет за периода – 01.07.2019 г. – 31.07.2019 г.

Отчет за периода – 01.08.2019 г. – 31.08.2019 г.

Отчет за периода – 01.09.2019 г. – 30.09.2019 г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА – 2019 година

Тримесечен отчет на бюджета – 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г.

ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА – 2019 година

Шестмесечен отчет на бюджет – 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.