Открита процедура с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в община Антоново за експлоатационни сезони 2018/2019 година, 2019/2020 година

Документация за участие – публикувано на 25.09.2018 г.

Решение за откриване на процедура – публикувано на 25.09.2018 г.

Обявление за поръчка – публикувано на 25.09.2018  г.

Протокол №1 от дейността на комисията – публикувано на 26.10.2018 г.

Съобщение за отваряне и обявяване на ценовата оферта – публикувано на 26.10.2018 г.

Протокол №2 от дейността на комисията – публикувано на 08.11.2018 г.

Доклад за работата на комисията – публикувано на 08.11.2018 г.

Решение за определяне на изпълнител – публикувано на 08.11.2018 г.

Договор за изпълнение на услугата и Приложения– публикувано на 13.12.2018 г.

Обявление за възложена поръчка – публикувано на 13.12.2018 г.

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение – публикувана на 08.05.2020 г.

Обявление за приключване на Договор – публикувано на 08.05.2020 г.

 

 

Превод »