Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на общинска администрация

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ – 2009 година

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ – 2011 година

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ – 2012 година

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ – 2013 година

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ – 2014 година

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ за 2015-2016 година

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ за 2017 година

Превод »