Регистър на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ в общинска администрация

Регистър на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в общинска администрация

Превод »