Пазарна консултация с предмет: „Комбинирана спортна площадка за футбол, баскетбол и волейбол в гр. Антоново“

Покана – публикувано на 25.06.2018 г.

Техническа спецификация – публикувано на 25.06.2018 г.

Индикативна оферта  – публикувано на 25.06.2018 г.

Техническо предложение – публикувано на 25.06.2018 г.

Ценово предложение – публикувано на 25.06.2018 г.

Протокол от дейността на комисията – публикувано на 09.07.2018 г.

Решение за избор на изпълнител – публикувано на 09.07.2018 г.