Отменени решения на Общински съвет – Антоново

Решение №232 от 30.07.2010 г.

Решение №137 от 07.11.2012 г.

Превод »