Отменени решения на Общински съвет – Антоново

Решение №232 от 30.07.2010 г.
Решение №137 от 07.11.2012 г.
Решение № 8 от 28.11.2019 г.
Решение № 35 от 30.01.2020 г.
Решение № 49 от 31.03.2020 г.

Превод »