БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА ЗА 2018 г.

Бюджет на община Антоново за 2018 г.  публикувано на 02.02.2018 г.

Месечни отчети за бюджета – 2018 година

Отчет за период – 01.01.2018 г.-31.01.2018 г.

Отчет за период – 01.02.2018 г.-28.02.2018 г.

Отчет за периода – 01.03.2018 г – 31.03.2018 г.

Отчет за периода -01.04.2018 г. – 30.04.2018 г.

Отчет за периода – 01.05.2018 г. – 31.05.2018 г.

Отчет за периода – 01.06.2018 г. – 30.06.2018 г.

Отчет за периода – 01.07.2018 г. – 31.07.2018 г.

Отчет за периода -01.08.2018 г. – 31.08.2018 г.

Отчет за периода – 01.09.2018 г. – 30.09.2018 г.

Отчет за периода – 01.10.2018 г. – 31.10.2018 г.

Отчет за периода – 01.11.2018 г. – 30.11.2018 г.

Отчет за периода – 01.12.2018 г. – 31.12.2018 г.

 

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТА

Тримесечен отчет на бюджета към 31.03.2018 г.

Тримесечен отчет на бюджета към 30.06.2018 г.

Тримесечен отчет на бюджета към 30.09.2018 г.

Тримесечен отчет на бюджета към 31.12.2018 г.

 

 

 

Превод »