БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА ЗА 2017 г.

Бюджет на община Антоново за 2017 г. публикувано на 03.02.2017

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТА

Отчет за период – 01.01.2017-31.01.2017 г.

Отчет за период – 01.01.2017-28.02.2017 г.

Отчет за периода – 01.01.2017 – 31.03.2017 г.

Отчет за период – 01.01.2017 – 30.04.2017 г.

Отчет за периода – 01.01.2017 – 31.05.2017 г.

Отчет за периода 01.06.2017 – 30.06.2017 г.

Отчет за периода 01.07.2017 – 31.07.2017 г.

Отчет за периода 01.08.2017 – 31.08.2017 г.

Отчет за периода 01.09.2017 – 30.09.2017 г.

Отчет за периода  01.10.2017 г. – 31.10.2017 г.

Отчет за периода 01.11.2017 г. – 30.11.2017 г.

Отчет за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТА

Тримисечен отчет на бюджета към 31.03.2017 г.

ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА

Отчет за периода – 01.01.2017-30.06.2017 г.

ДЕВЕТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА

Отчет за периода – 01.01.2017 г. – 30.09.2017 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА

Годишен отчет на бюджета за период – 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

Превод »