Секретар

Мехмед Ахмедов Мехмедов
Роден на 05.01.1972 г.

Образование и квалификация:
1987-1990 г. – СОУ”Даки Йорданов” – гр.Омуртаг
1993-1995 г. – Педагогически институт – гр.Силистра – (бакалавър)
1997-2000 г. – ШУ „Еп.Константин Преславски “ – гр.Шумен –  (магистър)

Владее английски, руски и турски език

Семейно положение:
Женен с две деца

Професионална дейност:
1995-2000 г. – Учител  – ОУ с.Трескавец
2000-2003 г. – Началник сектор – ОССП – гр.Антоново
2003-2011 г. – Началник –ОС”Земеделие” гр. Антоново

от 01.06.2011 г. – Секретар – Община Антоново

e-mail: [email protected]
личен e-mail: [email protected]
телефон: 06071/2267

Превод »