Заместник – кметове

Неджиб Ашимов Ашимов
заместник-кмет на община Антоново

Образование и квалификация

1992 – 1996 г. – СОУ „св.св. Кирил и Методий” – гр. Антоново
1999 – 2003 г. – СА „Д.А. Ценов” – гр. Свищов – специалност „Финанси” – бакалавър
2003 – 2004 г. – СА „Д.А. Ценов” – гр. Свищов – специалност „Банков мениджмънт” – магистър

Семейно положение:
Неженен

Професионална кариера:

2005 – 2006 г. – Мл. експерт „ГРАО” – Община Антоново
2006 – 2012 г. – Инспектор „Местни данъци и такси” – Община Антоново

от 02.05.2012 г. – заместник-кмет на община Антоново

e-mail: [email protected]
GSM:0884044844
Тел: 06071/2222, втр.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неджатин Ахмедов Мустафов
заместник-кмет на община Антоново

Образование и квалификация

1989 – 1992 г. – СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Антоново
1994 – 1998 г. – Югозападен университет „Неофит Рилски – гр. Благоевград – специалност „Агромениджмънт” – бакалавър

Семейно положение:
Женен с две деца – момиче и момче

Професионална кариера:

Професионална кариера:
1995 – 1997 г. – МОЛ при ПК „Крепост“ с. Стеврек
1998 – 2003 г. – Началник на пощенска станция с. Стеврек
2003 – 2015 г. – Кмет на кметство с. Стеврек
2015 – 2020 г. – заместник кмет на община Антоново
2020 – 2021 г – Управител на общинска фирма „Т. земя“ гр. Антоново
от 17.09.2021 г. – заместник-кмет на община Антоново

e-mail: [email protected]
GSM: 0885764249
телефон: 06071/2228

 

Превод »