Данни за кореспонденция

Община Антоново
бул. „Тузлушки герой“ №26
обл. Търговище

п.к. 7970
тел. 06071/ 2222
e-mail: [email protected]