Образование

УЧИЛИЩА

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Антоново
ОУ “Н.Й.Вапцаров” – с.Стеврек
ОУ “Н.Й.Вапцаров” – с.Трескавец
НУ “Д-р Петър Берон ” – с.Изворово

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ДГ “6-те Ястребинчета” – гр.Антоново
група- с.Стеврек
група- с.Изворово
група –  с.Таймище

Разпределение на средства по училища, прилагащи системата на делегирани бюджети

Заповед за утвърждаване на формула за разпределение на средствата получени по единните разходни стандарти по учебни заведения на територията на общината – 2024 г.

Делегиран бюджет 2024 г. (формула)

Справка за разпределение на средствата по учебни заведения по формулата – 2024 г.

Превод »