Образование

УЧИЛИЩА

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Антоново
ОУ “Н.Й.Вапцаров” – с.Стеврек
ОУ “Н.Й.Вапцаров” – с.Трескавец
НУ “Д-р Петър Берон ” – с.Изворово

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ДГ “6-те Ястребинчета” – гр.Антоново
група- с.Стеврек
група- с.Изворово
група- с.Трескавец
група –  с.Таймище

Разпределение на средства по училища, прилагащи системата на делегирани бюджети

Заповед за утвърждаване на формула за разпределение на средствата получени по единните разходни стандарти в училищата – 2018 г.

Делегиран бюджет 2018 г. (формула)

Условия и ред за разпределение на средствата по отделните допълнителни компоненти, включени в съответната формула, в това число и резерва – 2018 г.

Правила за промени в разпределението на средствата между училищата при изменение на бр. на учениците или на стойностите по някои от др. компоненти на формулата – 2018 г.

Справка за разпределение на средствата по учебни заведения по формулата – 2018 г.