Спорт

СПОРТНИ СЪОРАЖЕНИЯ

Спортната инфраструктура на Общината включва:

  • открит спортен комплекс в град Антоново
  • футболно игрище в село Трескавец

За нуждите на масовия спорт се използват спортните площадки и физкултурни салони на училищата в СУ-Антоново, ОУ-Стеврек, ОУ-Трескавец и НУ-Изворово.

В община Антоново има два футболни клуба:

  • ФК “Тузлушка слава” – гр. Антоново
  • ФК “Сокол” – с. Трескавец

СПОРТОВЕ

Провеждат се турнири по футбол, бридж-белот, дартс и шах.

Превод »