Спорт

СПОРТНИ СЪОРАЖЕНИЯ

Спортната инфраструктура на Общината включва:

  • открит спортен комплекс в град Антоново
  • футболно игрище в село Трескавец

За нуждите на масовия спорт се използват спортните площадки и физкултурни салони на училищата в СОУ-Антоново, Стеврек, Таймище, Добротица, Трескавец и Изворово.

В община Антоново има три футболни клуба:

  • ФК “Тузлушка слава” – гр. Антоново
  • ФК “Сокол” – с. Трескавец

СПОРТОВЕ

Ежегодно се провеждат турнири по футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса и шах.