Култура и традиции

ИСТОРИЯ

След освобождението на България от Турско робство днешния град Антоново е съществувал, като село Яйла кьой.
С Указ 182/12.03.1883 година село Яйла кьой е включено състава на Дуванларската / Ястребинската / община, Кесаревска околия, Търновски окръг.
С министерска заповед № 2820 от 14.08.1934 година селото е преименувано на  Поляне.
С Указ 949 от 08.12.1949 година село Поляне се преименувано в село Антоново.
През 1964 година Антоново е признато за село от градски тип с Указ 546, а на 17.09.1974 година с Указ 1942 село Антоново е обявено за град.

КУЛТУРА

Музеи

Част от историята на  Общината е представена в двете постоянни фотоизложби в село Ястребино.
Културното богатство на региона е събрано в музейната сбирка в село Малоградец и картинната галерия в квартал Божица http://manasiev.hit.bg/

Библиотеки и читалища

Основна културно-просветна институция е читалището. В селищата на община Антоново са запазени и развиват  културно-просветна дейност единадесет читалища с библиотечен фонд наброяващ  83 838 тома.

 

НАИМЕНОВАНИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

НЧ “Христо Ботев – 1921”

гр. Антоново

НЧ “Пробуда – 1928”

с. Стеврек

НЧ “Касърга – 1944”

с. Трескавец

НЧ “Отец Паисий – 1929”

с. Изворово

НЧ “Кольо Савов – 1922”

с. Любичево

НЧ “Борис Т.Златков – 1928”

с. Добротица

НЧ “Христо Ботев – 1939”

с. Таймище

НЧ “Съзнание – 1927”

с. Разделци

НЧ “Сила – 1919”

с. Моравка

НЧ “Христо Ботев – 1916”

с. Ястребино
НЧ “Димитър Камбуров – 1951” с. Длъжка поляна
Превод »