Култура и традиции

ИСТОРИЯ

След освобождението на България от Турско робство днешния град Антоново е съществувал, като село Яйла кьой.
С Указ 182/12.03.1883 година село Яйла кьой е включено състава на Дуванларската / Ястребинската / община, Кесаревска околия, Търновски окръг.
С министерска заповед № 2820 от 14.08.1934 година селото е преименувано на  Поляне.
С Указ 949 от 08.12.1949 година село Поляне се преименувано в село Антоново.
През 1964 година Антоново е признато за село от градски тип с Указ 546, а на 17.09.1974 година с Указ 1942 село Антоново е обявено за град.

КУЛТУРА

Музеи

Част от историята на  Общината е представена в двете постоянни фотоизложби в село Ястребино.
Културното богатство на региона е събрано в музейната сбирка в село Малоградец и картинната галерия в квартал Божица http://manasiev.hit.bg/

Библиотеки и читалища

Основна културно-просветна институция е читалището. В селищата на община Антоново са запазени и развиват  културно-просветна дейност единадесет читалища с библиотечен фонд наброяващ  83 838 тома.

 

НАИМЕНОВАНИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

НЧ “Христо Ботев”

гр. Антоново

НЧ “Пробуда”

с. Стеврек

НЧ “Касърга”

с. Трескавец

НЧ “Отец Паисий”

с. Изворово

НЧ “Кольо Савов”

с. Любичево

НЧ “Борис Т.Златков”

с. Добротица

НЧ “Христо Ботев”

с. Таймище

НЧ “Съзнание”

с. Разделци

НЧ “Сила”

с. Моравка

НЧ “Христо Ботев”

с. Ястребино
НЧ “Димитър Камбуров” с. Длъжка поляна