Избори за Народно събрание – 26 март 2017 година

ГРАФИК за предаване на изборни книжа и материали на СИК в предизборния ден – 25.03.2017 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. – публикувано на 15.03.2016 г.

Обучение на СИК от РИК-Търговище на 20 март /понеделник/ от 09:00 часа в заседателната зала на Общината

СЪОБЩЕНИЕ

Заявление за гласуване по настоящ адрес

Общинска администрация Антоново Ви уведомява, че съгласно чл.36, ал.1 от Изборния кодекс, гражданите могат да подават Заявления /приложение №12-НС/ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес при произвеждане на изборите за народни представители на 26.03.2017 г. не по-късно от 14 дни преди изборния ден /11.03.2017 г. до 17:00 часа в ОЦУИГ – отдел „ГРАО”/ по настоящ адрес на заявителя. Искането може да бъде подадено по един от следните начини:

  • По електронен път – избирателите могат да подават електронно заявление на е-mail: [email protected]. Същото трябва да е попълнено и подписано, сканирано и изпратено на посочения  имейл лично от лицето, притежаващо електронен подпис, като сканираният файл се подписва с електронен подпис и тогава се изпраща.
  • Писмено – в общинската администрация – отдел „ГРАО” до 17:00 часа на 11.03.2017 г. /събота/.

Вида на Заявлението /приложение №12-НС/е даден тук.

ЗАПОВЕД относно избирателна секция № 280200002 /Клуб на пенсионера/ за секция, където да гласуват избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването за изборите за Народно събрание, насрочени за 26 март 2017 г.

ЗАПОВЕД относно агитационни материали за изборите за Народно събрание, насрочени за 26 март 2017 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за изборите за Народно събрание, насрочени за 26 март 2017 г. – 1 част

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за изборите за Народно събрание, насрочени за 26 март 2017 г. – 2 част

ПОКАНА за консултации с местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции

ЗАПОВЕД за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за изборите за Народно събрание, насрочени за 26 март 2017 г.

ЗАПОВЕД на кмета на община Антоново за образуване на избирателни секции на територията на Общината за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание – публикувано на 02.02.2017 г.

ЗАПОВЕД за определяне на организационно – технически екип за осъществяване на координация и взаимодействие при изпълнение на задачите, свързани с подготовката при произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 26.03.2017 г.

Превод »