Културен обмен между побратимените общини Беймелек, Турция и Антоново, България

Във връзка с осъществяването на образователно културен обмен между побратимените общини – Община Беймелек и Община Антоново, в периода от 27.08.2012 год. до 02.09.2012 год. група ученици и техни ръководители ще посетят община Антоново.

Превод »