Обява с предмет: Изпълнение на СМР по Проект: Покривна конструкция върху тераса-покрив на общински туристически информационен център гр. Антоново

Обява за обществена поръчка – публикувано на 25.07.2017 г.

Информация за публикуване на обява – публикувано на 25.07.2017 г.

Приложение №1 – инвестиционен технически проект и КС-1 част – публикувано на 25.07.2017 г.

Приложение №1-инвестиционен технически проект и КС-2 част – публикувано на 25.07.2017 г.

Характеристики на поръчката – публикувано на 25.07.2017 г.

Приложение №3- Образци и указания – публикувано на 25.07.2017 г.

Приложение №4- Критерии за възлагане на поръчката – публикувано на 25.07.2017 г.

Приложение №5 – Проект на Договор -публикувано на 25.07.2017 г.

Протокол от дейността на комисията – публикувано на 30.08.2017 г.

Договор – публикувано на 27.09.2017 г.

Превод »