Публично състезание с предмет: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от квотата на община Антоново

Решение – публикувано на 06.03.2017

Обявление – публикувано на 06.03.2017

Документация – публикувано на 06.03.2017

Решение за прекратяване – публикувано на 27.03.2017 г.

Обявление за прекратена поръчка – публикувано на 10.04.2017 г.

Превод »