ИЗБОРИ 2 В 1 – ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РБ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 9 ЮНИ 2024 Г.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ТЪРГОВИЩЕ

            Звената „Български документи за самоличност“ в ОДМВР – Търговище ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители за Народно събрание на 09.06.2024 г.

Служителите от звената РУ-Попово и РУ-Омуртаг, както  и сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Търговище ще работят на 08.06.2024 г. / събота/ от 08.30 ч. до 17.30 ч. и /неделя/ на 09.06.2024 г. от 08.30 ч. до 19.30 ч.

В седмицата преди 09 юни 2024 г., когато ще се проведат изборите за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок,  да имат възможност да упражнят правото си на глас.

За целта в сектор„Български документи за самоличност“ при ОДМВР  е създадена следната организация за работа:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

    При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 07 юни 2024 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение, е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в звената РУ-Попово, РУ-Омуртаг и сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Търговище в периода от 04 юни 2024 г. до 08 юни 2024 г. от 08.30 до 17.00 часа и на 09 юни 2024 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и участък към РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

            От ОД МВР-Търговище напомнят на гражданите, че удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

            УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН  – 09 юни 2024 г.

Копия от удостоверения, които ще издава ОДМВР-Търговище:

Удостоверение Образец № 1 – издава се на лица, чиито лични карти са изгубени /откраднати/повредени/унищожени

Удостоверение Образец № 2 – издава се на лица, родени преди 31.12.1931 г., чиито лични /зелени/ паспорти са изгубени/ откраднати/ повредени/ унищожени и нямат издадена лична карта

Удостоверение Образец № 3 – издава се на лица, родени след 31.12.1931 г., както и на навършилите 18 години /включително в деня на изборите/, които към настоящия момент нямат издадена лична карта

Удостоверение Образец № 4 – Издава се на лица, чиито лични карти са с изтекъл срок на валидност към деня на изборите

13.05.2024 г.

Гр. Търговище                                           ПРЕСЦЕНТЪР НА ОДМВР-ТЪРГОВИЩЕ

Заповед № РД-148/02.05.2024 г. на Кмета на община Антоново за определяне на територията на град Антоново места за поставяне на агитационни материалипубликувана на 09.05.2024 г.

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦИК

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

 Централната избирателна комисия уведомява, че до 25 май 2024 г. избирателите български граждани с регистрирани постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България, могат да подадат писмено искане до общинската администрация по настоящия си адрес (Приложение № 26-ЕП или Приложение № 27-НС от изборните книжа), за да бъдат вписани в избирателните списъци на секцията по регистрирания им настоящ адрес. При подаване на едно заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес, избирателят се вписва и в двата списъка (за гласуване за членове на Европейския парламент и за гласуване за народни представители), ако има избирателни права и за двата вида избори.

Заявлението за гласуване по настоящ адрес може да бъде подадено и по електронен път през интернет страницата на Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ – https://regna.grao.bg/

Публикувано на 09.05.2024 г.

 

ПОКАНА за консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии на 29.04.2024 г. от 10:00 часа в кабинета на кмета

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 42, ал. 1 ИК) – публикуван на 24.04.2024 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 42, ал. 1 ИК) – публикуван на 24.04.2024 г.

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. (чл. 42, ал. 1 ИК) – публикуван на 24.04.2024 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. (чл. 42, ал. 1 ИК) – публикуван на 24.04.2024 г.

Заповед № РД-107/15.04.2024 г. на Кмета на община Антоново за определяне на места за обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждане на изборите на 9 юни 2024 г. – публикувана на 16.04.2024 г.

Заповед № РД-106/15.04.2024 г. на Кмета на община Антоново за образуване на 39 избирателни секции на територията на общината и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес – публикувана на 16.04.2024 г.

Приложение № 1 към Заповед № РД-106/15.04.2024 г.

Приложение № 2 към Заповед № РД-106/15.04.2024 г.

 

Превод »