Публично състезание с предмет Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за сезон 2016/2017 и 2017/2018 г.

Заглавна страница -публикувано на 14.10.2016 г.

Решение – публикувано на 14.10.2016 г.

Обявление – публикувано на 14.10.2016 г.

Документация – публикувано на 14.10.2016 г.

Образци – публикувано на 14.10.2016 г.

Съобщение за отваряне и обявяване на ценовата оферта – публикувано на 08.11.2016 г.

Доклад и протоколи от дейността на комисията -публикувано на 15.11.2016 г.

Решение за избор на изпълнител -публикувано на 15.11.2016 г.

Договор – публикувано на 29.11.2016 г.

Обявление за възложена поръчка – публикувано на 29.11.2016 г.

Обявление за приключване на Договор – публикувано на 21.05.2018 г.