МОТИВИ към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Антоново

МОТИВИ към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Антоново – публикувани на 15.09.2023 г.

Превод »